Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 12.11.2021

1. Rekisterin pitäjä

Kultanen Works Oy
Lavossuontie 127, 30420 Forssa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Kultanen
teemu.kultanen@kultanenworks.fi
Puhelin: 050 550 8575

3. Rekisterin nimi

Kultanen Works Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asema yrityksessä
  • Yrityksen tiedot
  • IP-numero
  • Tämän sivuston selailu

6. Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

11. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

Scroll to Top